Biobrandstof is een verzamelnaam voor brandstoffen die gemaakt worden uit planten en andere organische materialen. Het stoken van hout om een ruimte te verwarmen is een klassieke toepassing van biobrandstof. Het verschil met fossiele brandstoffen is dat biobrandstoffen, als ze goed beheerd worden, een hernieuwbare energiebron vormen. Een probleem van biobrandstof is wel dat het de beperkte ruimte op het land in beslag neemt. Op hetzelfde landoppervlak kunnen ook voedselgewassen voor de mens worden verbouwd.

Geschiedenis van biobrandstof

Het gebruik van biobrandstoffen gaat verder terug dan het gebruik van fossiele brandstoffen. Terwijl steenkool en aardolie pas vanaf de 18e eeuw op steeds grotere schaal gebruik worden, worden biobrandstoffen al sinds de prehistorie gebruikt door de mens. Hout, olie uit planten of dieren en zelfs gedroogde uitwerpselen van dieren worden over de hele wereld nog steeds gebruikt voor verhitting, verlichting en om op te koken. Dat biobrandstof een natuurlijke oorsprong heeft betekent niet automatisch dat de brandstof ook duurzaam is! Om walvistraan voor olielampen te verkrijgen werden verschillende walvissoorten bejaagd tot ze aan de rand van uitsterven stonden. En het verdwijnen van bossen in Europa is in ieder geval voor een deel te wijten aan de grootschalige productie van houtskool in de premoderne tijd.

Moderne biobrandstoffen

Moderne biobrandstoffen zijn over het algemeen duurzaam en hernieuwbaar. Ze zijn afkomstig van alle denkbare biologische bronnen, vooral van restafval van de plantenteelt. Je kunt vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen onderscheiden.

Vaste biobrandstoffen

Verschillende soorten snelgroeiende planten en andere biomassa kunnen verbrand of vergist worden om energie op te wekken door middel van een turbine. De stengels van graan, suikerriet, olifantsgras, bepaalde noten en vruchten en boomsnippers uit duurzaam beheer zijn voorbeelden. Er wordt veel onderzoek gedaan naar het gebruik van algen als biobrandstof, omdat dit de beperkte beschikbare oppervlakte op het land zou ontzien.

Vloeibare biobrandstoffen

Uit biomassa kunnen brandbare vloeistoffen worden onttrokken die op een duurzame manier geproduceerd kunnen worden. Voorbeelden zijn bio-ethanol, biodiesel en puur plantaardige olie of PPO. Deze biologische brandstoffen worden ook vaak als mengsel met fossiele vloeibare brandstoffen gebruikt.

Gasvormige biobrandstoffen

Deze brandstoffen bestaan uit brandbare gassen die ontstaan door de rotting van biomassa, bijvoorbeeld plantenafval, mest en andere restproducten. Verschillende geavanceerde technieken zoals pyrolyse en gasificatie kunnen gasvormige brandstoffen met een hogere energiewaarde opleveren.