Waterkanon

Een waterkanon is een geweldsmiddel dat door de ME wordt ingezet bij onlusten en demonstraties. Het waterkanon bestaat uit een voertuig waarop watersp … Read More

Stunbag

Een stunbag of beanbag is een projectiel dat met een vuurwapen wordt afgeschoten. Het is een niet-dodelijk wapen dat door de politie en de ME in Neder … Read More

Pepperspray

Pepperspray is een geweldsmiddel dat door het leger en door agenten wordt gebruikt om mensen tijdelijk uit te schakelen. Pepperspray heeft als werkzam … Read More

Taser

De taser is een stroomstootwapen dat op dit moment in overweging genomen wordt voor gebruik door de Nederlandse politie. Dit wapen vuurt twee naalden … Read More

Traangas

Traangas is een niet-dodelijk wapen dat gebruikt kan worden om mensenmassa’s te verdrijven. Traangas kan uit verschillende irriterende stoffen bestaan … Read More