Laat je kind kennismaken met technologie

Kinderen zijn ontzettend nieuwsgierig naar de wereld rond hen heen. Moderne technologie is één van de indrukwekkendste zaken die er te ontdekken vallen. En daarom zijn wat oudere kids gefascineerd door alles wat draait, piept en oplicht. Draagt je zoon … Read More

Digitale technologie in huis

De voortgang van digitale technologie is een voortdurend proces. In een hoog tempo breidt deze technologie zich uit naar algemeen dagelijks gebruik door een steeds groter wordende groep mensen. De digitale bediening van wekkers, lampen, deuren etc. wordt door veel … Read More

Biobrandstof

Biobrandstof is een verzamelnaam voor brandstoffen die gemaakt worden uit planten en andere organische materialen. Het stoken van hout om een ruimte t … Read More

Zonnecollectoren

Een zonnecollector is een installatie om de warmte van de zon op te vangen en op te slaan. Deze methode is niet hetzelfde als een zonnepaneel, en is t … Read More

Getijdenenergie

De zee is een potentiële energiebron met een geweldige kracht, die bovendien op veel plekken op aarde te benutten is. Het verschil in waterhoogte tuss … Read More

Blauwe energie

Blauwe energie is een manier om energie op te wekken door middel van het verschil tussen zoet en zout water. Door het principe dat osmose wordt genoem … Read More

Aardwarmte

Aardwarmte of geothermie is het gebruik van de hitte in de aardbodem voor menselijke doeleinden. Er zijn verschillende methodes om tot diepere aardlag … Read More