Een van de grootste revoluties in de militaire geschiedenis was de uitvinding van het handvuurwapen. Voor die tijd was het om een goede soldaat te zijn nodig om over flink wat fysieke krachten te beschikken, jarenlang te trainen met een bepaald wapen en een dure uitrusting te kopen. De uitvinding van het handvuurwapen aan het einde van de middeleeuwen maakte dat allemaal overbodig. Voor het eerst konden grote legers met relatief laag getrainde soldaten worden ingezet als machtsmiddel. De kracht en het bereik van deze wapens maakte op termijn alle andere wapens overbodig. Lees hier hoe de technologie zich ontwikkelde om van handvuurwapens de dodelijke machines maken die we vandaag de dag bezitten.

[IMAGE=cdNF8dceFVt9.jpg]

De eerste handvuurwapens

[IMAGE=coHNdtcSWzW6.jpg]

Het buskruit is mogelijk op verschillende plekken op aarde onafhankelijk ontdekt. De Chinezen waren de eerste die buskruit gebruikten om projectielen voort te drijven. Eerst in vaasvormige kanonnen, en daarna in korte buizen die op stokken waren gemonteerd: het handkanon. Deze wapens verspreidden zich via Arabië naar Europa rond het jaar 1300. De wapens waren onnauwkeurig, kostten veel tijd om te laden en brachten het risico mee dat het handkanon explodeerde.

[IMAGE=fa8vsoeN95ig.jpg]

Massaal gebruik van handvuurwapens in de Renaissance

De haakbus en later het musket waren de eerste handvuurwapens met een langgerekte loop. Zo’n lange loop verbeterde de nauwkeurigheid van het wapen sterk. Vanaf 1500 was de technologie van het handvuurwapen zo ver gevorderd dat het alle andere wapens, zoals stokwapens, zwaarden en zelfs de zwaar gepantserde ridders kon verslaan. Vanaf toen bestonden legers voor een groot deel uit soldaten die uitgerust waren met handvuurwapens. De musketiers van toen waren flamboyant gekleed, met kleurrijke kostuums en veren op de hoed. Wil je er ook op en top uitzien? Schaf dan online een paar prachtige Rieker Schoenen aan.

Technologische verbeteringen van het musket

Dit was een tijd dat er veel oorlogen tussen de kleine staten van Europa werden uitgevochten. Ook concurreerden de Europeanen met elkaar om de nieuwe wereld te veroveren en strijd te voeren tegen het opmarcherende Ottomaanse rijk. De ontwikkeling van innovaties voor het handvuurwapen waren daarbij een belangrijke investering voor vorsten. Musketten hadden eerst een lontslot, een brandende lont waarmee de soldaat zelf zijn lading buskruit moest ontsteken. Een volgende innovatie, de snaphaan, zorgde dat de musket nauwkeuriger werd, doordat de soldaat kon blijven richten terwijl hij een trekker overhaalde. Een nog latere verbetering, het vuursteenslot, zorgde dat er van open vuur en dus brandgevaar geen sprake meer was.

Ontwikkeling van het geweer

In de negentiende eeuw leidden een aantal innovaties op technologisch gebied tot sterk verbeterde vuurwapens. Door de verbeterde machines konden musketlopen nu massaal voorzien worden van spiraalgroeven, waardoor de kogel na het afvuren ronddraaide en veel nauwkeuriger zijn doel vond. In plaats van ronde loden ballen werden de kogels voor de wapens nu langwerpig gemaakt, waardoor het bereik groter werd. Ook werd het magazijn uitgevonden waardoor meerdere kogels snel achter elkaar konden worden afgevuurd. Deze laatste ontwikkelingen zorgden ervoor dat handvuurwapens ten tijde van de Eerste Wereldoorlog extreem dodelijk waren, en de verdedigende partij op het slagveld een enorme voorsprong gaven.