Een PET-scan is een medische scan die kankercellen in het lichaam kan aantonen door middel van en injectie met radioactieve glucose. Dat klinkt ingrijpend, maar dit is een ongevaarlijk onderzoek dat geen pijn doet, waarbij geen operatie nodig is, en waarvan geen negatieve bijwerkingen bekend zijn. Het onderzoek duurt een uur en wordt zonder verdoving uitgevoerd.

Hoe een PET-scan werkt

Kankercellen hebben een verhoogde stofwisseling vergeleken met normale lichaamscellen. Bij de PET-scan wordt in kaart gebracht of er dergelijke cellen met een hoog energieverbruik in het lichaam aanwezig zijn. Daardoor kunnen kankers en metastases (uitzaaiingen) worden opgespoord, en kan worden nagegaan of een behandeling tegen kanker goed aanslaat.

Hoe wordt een PET-scan uitgevoerd

Alle cellen in het menselijk lichaam gebruiken glucose, een suiker, als brandstof. Bij dit onderzoek wordt glucose vermengd met een radioactieve stof, en in het lichaam gebracht via een infuus. Als er kankercellen in het lichaam aanwezig zijn, verbruiken die meer energie en dus meer van de radioactieve glucose dan andere cellen. Op de PET-scanner, het apparaat dat de radioactieve stof in het lichaam in kaart brengt, zijn deze cellen daardoor beter te zien dan gezonde lichaamscellen.