Een stunbag of beanbag is een projectiel dat met een vuurwapen wordt afgeschoten. Het is een niet-dodelijk wapen dat door de politie en de ME in Nederland wordt gebruikt. Het projectiel bestaat uit een zakje gevuld met loden kogeltjes. De impact van dit wapen deelt een flinke klap aan de getroffene uit, waardoor die waarschijnlijk uitgeschakeld zal worden en door de politie kan worden aangehouden. De stunbag heeft meestal niet de snelheid om iemand ernstig te verwonden of te doden. Stunbags zijn vanaf de jaren ’70 in gebruik door politiekorpsen in Amerika, en worden sinds 2000 ook in Nederland gebruikt.

Hoe werkt een stunbag

Een stunbag wordt afgeschoten uit een speciaal geweer en heeft een effectief bereik van slechts een paar meter. Om het wapen te mogen gebruiken moet de schutter een speciale training hebben gevolgd. Het raken van het hart of het hoofd kan alsnog fataal letsel veroorzaken. In Amerika, waar de stunbag ook wordt gebruikt, valt er gemiddeld één dode per jaar door deze munitie. In Nederland wordt dit geweldsmiddel vooral gebruikt door arrestatieteams in situaties waarbij het gebruik van een vuurwapen het enige alternatief zou zijn.