De taser is een stroomstootwapen dat op dit moment in overweging genomen wordt voor gebruik door de Nederlandse politie. Dit wapen vuurt twee naalden af door middel van een stikstofpatroon. De naalden kunnen in een menselijk lichaam doordringen. De bediener van de taser kan via de naalden een elektrische schok toedienen. Door deze toegebrachte elektrische schok worden de spieren van het lichaam tijdelijk verlamd, waardoor de persoon in bedwang kan worden gehouden en gearresteerd kan worden.

Hoe werkt een taser

Tasers zijn al diverse jaren in gebruik bij verschillende legers en bij de politiemachten van andere landen. Deze tasers vuren bij het overhalen van de trekker twee naalden af die met het apparaat verbonden blijven met dunne stroomkabels. De agent kan de getroffen persoon meerdere keren een elektrische schok toedienen, tot die aangehouden kan worden. Getroffen worden door een taser is pijnlijk, maar het belangrijkste effect is dat het apparaat de spieren van de getroffene een paar minuten lang verlamt. Daardoor is deze persoon nauwelijks meer in staat om weerstand te bieden. Dat maakt de taser een wapen dat erg geschikt is voor gebruik tegen doorgedraaide mensen die bijvoorbeeld onder invloed zijn van drank of drugs.

Wanneer wordt de taser gebruikt

Op dit moment heeft een agent alleen de keuze tussen relatief lichte geweldsmiddelen zoals de wapenstok en pepperspray, en zware middelen zoals de politiehond en het vuurwapen. De Nederlandse politie wil de taser gaan inzetten als geweldsmiddel dat het gat tussen deze twee categorieën vervult. De taser heeft de voordelen dat hij ook doelwitten op korte afstand kan raken en zelfs de sterkste tegenstanders in bedwang kan houden. Bovendien kan de taser net als een vuurwapen erg precies gericht worden op het desbetreffende doelwit.

Kan de taser dodelijk zijn

Vergeleken met de inzet van een politiehond of een vuurwapen is de kans op ernstige verwondingen of zelfs het overlijden van de getroffen persoon veel lager. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat geraakt worden door een taser op termijn geen schadelijke gevolgen heeft. Er bestaat echter een kleine kans dat het doelwit overlijdt door bijvoorbeeld een hartstilstand of shock. Zeker als de persoon een onderliggende aandoening heeft, onder invloed is van drugs, of als er verdere geweldsmiddelen worden ingezet, bestaat er een kans op overlijden na een schok van een taser.