Traangas is een niet-dodelijk wapen dat gebruikt kan worden om mensenmassa’s te verdrijven. Traangas kan uit verschillende irriterende stoffen bestaan. In tegenstelling tot de naam gaat het niet om echte gassen, maar om hele fijne poeders welke door de explosie van een traangasgranaat de lucht in worden geworpen en lang blijven hangen.

Hoe werkt traangas

Traangas prikkelt de traanklieren en zorgt voor een heftige irritatie en pijn in het gezicht. Behalve jeuk en irritatie zorgt het voor oncontroleerbare traanvorming, waardoor de getroffen personen niet kunnen ophouden met huilen en hun zicht tijdelijk sterk verminderd wordt.

Traangas wordt door de politie gebruikt met twee doelen. Om te beginnen blijft het lang hangen op een bepaalde plek, waardoor betogers zich wel moeten verwijderen van die locatie en niet terug kunnen komen om de confrontatie opnieuw op te zoeken. In die zin is het een zogenaamd “area denial weapon”. Het wapen maakt het ook makkelijker om mensen te overmeesteren en aan te houden.

Welke stof wordt er gebruikt

In de loop van de geschiedenis zijn er verschillende stoffen gebruikt in traangas, allemaal met hetzelfde doel. “Traangas” is dus niet de naam van één bepaalde stof. In Nederland werd vroeger chlooracetofenon gebruikt, maar sinds de jaren ’80 wordt alleen maar het zogenaamde CS-gas gebruikt. De kans op ernstige bijwerkingen en blijvende schade van deze stof zijn kleiner dan die van andere stoffen. Toch is dit een giftige stof welke schade kan opleveren aan hart, lever, ogen en longen. Vanwege de heftigheid van de effecten van traangas wordt er alleen gebruik van gemaakt bij ernstige rellen, en alleen door getrainde leden van de mobiele eenheid. Ook wordt traangas soms ingezet door arrestatieteams.