Een zonnecollector is een installatie om de warmte van de zon op te vangen en op te slaan. Deze methode is niet hetzelfde als een zonnepaneel, en is technisch gezien eenvoudiger, en meestal dus goedkoper. Er zijn verschillende manieren om de warmte van de zon te gebruiken om woningen en bedrijfspanden te verwarmen. Omdat de zon een onuitputtelijke energiebron is, is een zonnecollector één van de meest duurzame manieren om een gebouw te verwarmen. Door moderne materialen te gebruiken en het systeem goed te isoleren, kunnen zonnecollectoren ook in Nederland en België tegenwoordig zeer hoge rendementen halen.

Het principe van een zonnecollector

Objecten die lange tijd in de zon staan worden behoorlijk warm. Een zonnecollector maakt gebruik van dit principe om stromend water of lucht op te warmen. Een collector bestaat uit platen of buizen die geoptimaliseerd zijn om zo heet mogelijk te worden, onder andere door het gebruik van speciale coatings en isolerende materialen. De collector bevat stromend water of lucht, dat de warmte van de vaste structuren opneemt, waardoor het water of de lucht flink in temperatuur stijgt. De hete lucht of water kan vervolgens opgeslagen worden of vervoerd naar een andere plek, waar de warmte voor verschillende doeleinden kan worden ingezet.

Verschillende soorten zonnecollectoren

Zonnecollectoren hebben verschillende vormen, maar het doeleinde is altijd hetzelfde: het verhitten van water of lucht door middel van zonnewarmte.

Vlakkeplaatcollector

Dit is een systeem dat klein genoeg gemaakt kan worden om te gebruikten op woningen. Grotere varianten kunnen worden geplaatst op daken van bedrijfspanden en utiliteitsgebouwen. Een vlakkeplaatcollector bestaat uit een zwarte plaat waarboven glas gemonteerd is. Het zonlicht valt door het glas heen en verhit de plaat. Boven de plaat zijn buizen gemonteerd waar water doorheen stroomt. Het verhitte water kan worden opgeslagen in een geïsoleerde boiler, die de warmte lang vasthoudt voor later gebruik.

Vacuümbuiscollector

Dit systeem bestaat uit vrij kleine buizen van glas. In elke buis is een kleinere buis aangebracht, die in het zonlicht opwarmt en zijn hitte overbrengt aan het water dat er doorheen stroomt. Doordat de ruimte tussen de twee buizen vacuüm gepompt is kan de hitte nauwelijks ontsnappen.

Hete lucht collector

Deze zonnecollector bestaat uit een holle wand die op een gebouw gemonteerd is. In de wand wordt buitenlucht opgewarmd door de stralen van de zon. Via een systeem van kanalen kan de verwarmde lucht naar andere plekken in het gebouw worden gevoerd, en daar de omgeving verwarmen. Dit systeem is vooral geschikt voor grotere gebouwen.