Aardwarmte of geothermie is het gebruik van de hitte in de aardbodem voor menselijke doeleinden. Er zijn verschillende methodes om tot diepere aardlagen door te dringen, en de warmte daar te gebruiken voor verschillende doeleinden. Aardwarmte is een oneindige, duurzame en niet vervuilende energiebron. We noemen hier een paar manieren waarop op dit moment al aardwarmte gebruikt wordt.

Hydrothermie

Als het bekend is waar in de aarde zich een aquifer met hoge temperatuur bevindt, kan dit water bereikt en omhoog worden gepompt en gebruikt worden om bijvoorbeeld kassen te verwarmen. Het afgekoelde water wordt op aanzienlijke afstand dan weer in dezelfde watervoerende laag teruggevoerd, waar het weer kan opwarmen.

Petrothermie

Als er geen watervoerende lagen aanwezig zijn in een warme aardlaag, kan er door middel van fracking (het maken van breuken in het gesteende) en het omlaag pompen van water toch een hydrothermaal systeem worden gecreëerd.

Diepe aardwarmtesonde

Een nog arbeidsintensiever proces is het boren van een aardwarmtesonde, een gat dat 2 tot 3 km diepte grond in gaat. In dit gat wordt een binnenbuis aangebracht, waardoor koude vloeistof omlaag wordt gepompt. De door de aarde verhitte vloeistof komt via de buitenkant van de sonde weer naar boven.